Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu Reset Keep Point Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Thời Đại - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Mu Reset Keep Point Cày Cuốc

Trang chủ: https://muthoidai.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/hoimunonresetss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thần Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 12/04/2023 (13h) - Open Beta: 14/04/2023 (19h)