Mu Mới ra, MU THỜI ĐẠI - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Cày Cuốc Không Reset
Mu Mới ra, MU THỜI ĐẠI - Season 6 Exp 5x - Drop 20% - Mu Cày Cuốc Không Reset

Trang chủ: https://muthoidai.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/fanpagemuthoidai

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ma Vương

Loại Mu: Non Reset, Exp 5x, Drop 20%

Alpha Test: 09/03/2023 (13h) - Open Beta: 11/03/2023 (19h)