Mu Mới ra, MU TOP TOP - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh
Mu Mới ra, MU TOP TOP - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Đông Người Chơi - Quảng Cáo Mạnh

Trang chủ: https://mutoptop.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutoptop/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Top Top

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 29/12/2023 (13h) - Open Beta: 30/12/2023 (13h)