Mu Mới ra, Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Đông người chơi nhất 2022

Trang chủ: http://muonline-vietnam.site/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu0nlinevietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: The Empire

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 20/07/2022 (10h) - Open Beta: 22/07/2022 (10h)