Mu Mới ra, Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS - *
Mu Mới ra, Mu Trống Đồng - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ SĂN ĐỒ FULL - AUTO RS - *

Trang chủ: http://www.mutrongdong.vn

Fanpage hỗ trợ: https://m.me/114222811772094

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Trống Đồng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 30/05/2024 (13h) - Open Beta: 01/06/2024 (13h)