Mu Mới ra, Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng
Mu Mới ra, Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 500x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

Trang chủ: http://mutrungvangpc.top/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTrungVangPC

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thanh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 80%

Alpha Test: 28/02/2024 (19h) - Open Beta: 01/03/2024 (19h)