Mu Mới ra, Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng
Mu Mới ra, Mu Trứng Vàng PC - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Lối Chơi Có Kế Hoạch Và Định Hướng

Trang chủ: https://www.facebook.com/MuTrungVangPC

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTrungVangPC

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trứng Vàng 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 23/11/2023 (19h) - Open Beta: 23/11/2023 (19h)