Mu Mới ra, MU TRƯỜNG SA - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - FREE 100% Max 380 không Custom
Mu Mới ra, MU TRƯỜNG SA - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - FREE 100% Max 380 không Custom

Trang chủ: https://mutruongsa.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-Sa-Ss6-101160499301100

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Trường Sa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 15/06/2022 (19h) - Open Beta: 17/06/2022 (19h)