Mu Mới ra, Mu Trường Sa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Season 6 nguyên thủy, không custom
Mu Mới ra, Mu Trường Sa - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Season 6 nguyên thủy, không custom

Trang chủ: https://mutruongsa.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MU-Tr%C6%B0%C6%A1%CC%80ng-Sa-Ss6-101160499301100

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Sa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 23/08/2022 (14h) - Open Beta: 26/08/2022 (19h)