Mu Mới ra, Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa
Mu Mới ra, Mu Trường Tồn - Season 6 Exp 300x - Drop 15% - Nguyên Thủy-Lối Chơi Cổ Xưa

Trang chủ: https://mu-truongton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuTruongTon2023

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Danh Vọng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 15%

Alpha Test: 29/10/2023 (10h) - Open Beta: 30/10/2023 (13h)