Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO
Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-ITEM GIÁ TRỊ CAO

Trang chủ: https://mu-truongton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongton2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 01/07/2022 (13h) - Open Beta: 03/07/2022 (13h)