Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-CTC HÀNG TUẦN
Mu Mới ra, MU TRƯỜNG TỒN - Season 6 Exp 5000x - Drop 30% - KHÔNG DANH HIỆU-CTC HÀNG TUẦN

Trang chủ: https://mu-truongton.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mutruongton2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN KIẾM

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 30%

Alpha Test: 01/09/2022 (9h) - Open Beta: 02/09/2022 (20h)