Mu Mới ra, Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 15% - server ổn định lâu dài
Mu Mới ra, Mu Việt Chiến Binh - Season 6 Exp 100x - Drop 15% - server ổn định lâu dài

Trang chủ: https://muvietchienbinh.online/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/homfhv125

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ChienBinh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 15%

Alpha Test: 30/11/2023 (15h) - Open Beta: 08/12/2023 (18h)