Mu Mới ra, Mu việt gold free - Season 6 Exp 8000x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,drop ngọc cao

Trang chủ: http://mu-vietgold.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietgodld2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vương Quyền

Loại Mu: Reset In Game, Exp 8000x, Drop 50%

Alpha Test: 06/03/2023 (13h) - Open Beta: 07/03/2023 (13h)