Mu Mới ra, Mu Việt Gold Free - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - 10wc/quái - boss 1h/lần - free

Trang chủ: http://mu-vietgold.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietgodld2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Lực

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 15/11/2022 (13h) - Open Beta: 16/11/2022 (13h)