Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - ITEAM GIÁ TRỊ, KHÔNG WEBSHOP
Mu Mới ra, MU VIỆT NAM SEASON 2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - ITEAM GIÁ TRỊ, KHÔNG WEBSHOP

Trang chủ: https://vnss2.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vnss2.tv/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: CỔ LOA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 02/12/2021 (13h) - Open Beta: 04/12/2021 (13h)