Mu Mới ra, MU VIỆT NAM - Season 6 Exp 150x - Drop 30% - máy chủ cày wcoin miễn phí

Trang chủ: https://noria.muvietnam.pro/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093015964986...

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Noria

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 30%

Alpha Test: 15/06/2023 (13h) - Open Beta: 17/06/2023 (13h)