Mu Mới ra, MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu
Mu Mới ra, MU Việt Nam - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom , Không Hàm Hiệu

Trang chủ: https://muvn.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvnpross6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ HOÀNG LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 27/08/2023 (12h) - Open Beta: 28/08/2023 (12h)