Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Free 99,99 dễ chơi , cày cuốc

Trang chủ: https://mu-vietnam.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vietnamss6.9/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 12/02/2023 (10h) - Open Beta: 13/02/2023 (13h)