Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 99,99% , Cày Cuốc
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free 99,99% , Cày Cuốc

Trang chủ: https://mu-vietnam.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/vietnampluss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 27/09/2023 (10h) - Open Beta: 28/09/2023 (13h)