Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Đông Người Chơi Cày Cuốc Free 99%
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 500x - Drop 30% - Đông Người Chơi Cày Cuốc Free 99%

Trang chủ: https://mu-vietnamxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61556803464921

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Việt Nam

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 30%

Alpha Test: 18/03/2024 (10h) - Open Beta: 19/03/2024 (13h)