Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Phiên bản Custom Đẹp Mắt
Mu Mới ra, Mu Việt Nam - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Phiên bản Custom Đẹp Mắt

Trang chủ: https://mu-vnss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVietNam2024

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐESIGNS 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 22/11/2023 (13h) - Open Beta: 23/11/2023 (19h)