Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Việt - Season 6 Exp 200x - Drop 20% - Không Custom Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-viet.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100083555222905

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 20%

Alpha Test: 07/11/2022 (14h) - Open Beta: 09/11/2022 (19h)