Mu Mới ra, Mu Việt Xưa SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu hay , pk đỉnh cao , free pk
Mu Mới ra, Mu Việt Xưa SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - mu hay , pk đỉnh cao , free pk

Trang chủ: https://muviet-xua.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvietxuap

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: tình yêu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 14/10/2022 (13h) - Open Beta: 15/10/2022 (13h)