Mu Mới ra, MU VĨNH CỬU - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - OPEN: 13h THỨ SÁU ngày 22/7/2022

Trang chủ: http://www.muvinhcuu.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.messenger.com/t/muvinhcuu.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VĨNH CỬU

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 20/07/2022 (13h) - Open Beta: 22/07/2022 (13h)