Mu Mới ra, Mu Vĩnh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn Phí 99%
Mu Mới ra, Mu Vĩnh Long - Season 6 Exp 300x - Drop 30% - Miễn Phí 99%

Trang chủ: http://id.muvinhlong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100003950973262

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vĩnh Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 30%

Alpha Test: 28/12/2023 (13h) - Open Beta: 29/12/2023 (13h)