Mu Mới ra, MU Vinh Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta
Mu Mới ra, MU Vinh Quang - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Mu Mới Ra Open Beta

Trang chủ: https://muvinhquang.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.fb.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Vinh Quang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 02/12/2023 (20h) - Open Beta: 04/12/2023 (13h)