Mu Mới ra, MU VNSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WebShop
Mu Mới ra, MU VNSS6 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Miễn Phí 100% Không WebShop

Trang chủ: http://mu-vnss6.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUVNSS/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy chủ GOLD

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 05/11/2022 (19h) - Open Beta: 08/11/2022 (19h)