Mu Mới ra, MU VTC - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Sân Chơi Giải Trí Ưu Tiên PK - BOSS
Mu Mới ra, MU VTC - Season 6 Exp 150x - Drop 50% - Sân Chơi Giải Trí Ưu Tiên PK - BOSS

Trang chủ: http://mu-vtc.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvtc.net

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: VTC

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 50%

Alpha Test: 31/08/2022 (13h) - Open Beta: 04/09/2022 (13h)