Mu Mới ra, Mu Vương Giả Free - Season 6 Exp 7500x - Drop 50% - 10wc/quái,boss 1h/lần,free a - z

Trang chủ: http://mu-vuonggia.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muvuonggia22/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MEDUSA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 7500x, Drop 50%

Alpha Test: 15/02/2023 (13h) - Open Beta: 16/02/2023 (13h)