Mu Mới ra, Mu Vương Quyền SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN
Mu Mới ra, Mu Vương Quyền SS6 - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - DANH HIỆU-PET-MUUN-HỒN HOÀN

Trang chủ: https://mu-vuongquyen.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuVuongQuyen2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LORENCIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 15/04/2024 (9h) - Open Beta: 16/04/2024 (13h)