Mu Mới ra, Mu Vương Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao cầy cuốc lâu dài
Mu Mới ra, Mu Vương Season2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - item giá trị cao cầy cuốc lâu dài

Trang chủ: https://muvuongss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvuongs2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Kim Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 02/08/2023 (13h) - Open Beta: 04/08/2023 (13h)