Mu Mới ra, MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web
Mu Mới ra, MU WEB XƯA - Season 2 Exp 50x - Drop 80% - Tái hiện nguyên bản PC trên Web

Trang chủ: https://bit.ly/muwebxua

Fanpage hỗ trợ: https://bit.ly/muwebxua

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Non Reset, Exp 50x, Drop 80%

Alpha Test: 10/01/2023 (10h) - Open Beta: 11/02/2023 (10h)