Mu Mới ra, Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - tìm lại ký ức năm xưa
Mu Mới ra, Mu Xưa 2003 Season 2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - tìm lại ký ức năm xưa

Trang chủ: https://muxua2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muxua2003

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 08/03/2024 (13h) - Open Beta: 10/03/2024 (13h)