Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở
Mu Mới ra, Mu Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free không top nạp,mốc nạp,cộng hưở

Trang chủ: https://mu-xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Mu Xưa

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 29/04/2022 (10h) - Open Beta: 30/04/2022 (14h)