Mu Mới ra, MU2006 - Ngày trở về - Season 2 Exp 200x - Drop 10% - Free 90%, chuẩn webzen, cày cuốc

Trang chủ: https://mu2006.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551616202012

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 13/06/2024 (13h) - Open Beta: 15/06/2024 (13h)