Mu Mới ra, Mu-6789 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom Thế hệ Mới
Mu Mới ra, Mu-6789 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Cutom Thế hệ Mới

Trang chủ: http://mu-6789.xyz/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/510351573841628

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thiên Tử

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 31/03/2022 (8h) - Open Beta: 31/03/2022 (10h)