Mu Mới ra, Mu-8386 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - free 80%
Mu Mới ra, Mu-8386 - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - free 80%

Trang chủ: http://mu-8386.xyz/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/462690025412259

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Nhâm Dần

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 10/02/2022 (15h) - Open Beta: 12/02/2022 (10h)