Mu Mới ra, MU89 Máy Chủ BáVương - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP
Mu Mới ra, MU89 Máy Chủ BáVương - Season 6 Exp 500x - Drop 50% - MU SS6 FREE KHÔNG TOP NẠP MỐC NẠP

Trang chủ: https://mu-89.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mu89classic

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: BÁ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 50%

Alpha Test: 07/07/2022 (13h) - Open Beta: 09/07/2022 (13h)