Mu Mới ra, MuBIGBang - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% -  Miễn phí, Hấp dẫn, Đơn giản
Mu Mới ra, MuBIGBang - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% -  Miễn phí, Hấp dẫn, Đơn giản

Trang chủ: https://www.facebook.com/MuOnlineBIGBang

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuOnlineBIGBang

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MuBIGBang

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 13/11/2022 (8h) - Open Beta: 14/11/2022 (8h)