Mu Mới ra, MUCHIENTHAN  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - MIỄN PHÍ CHĂM CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: http://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: DAVIAS

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 17/11/2023 (13h) - Open Beta: 18/11/2023 (19h)