Mu Mới ra, Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị
Mu Mới ra, Mudongphuong - Season 2 Exp 5000x - Drop 20% - Game cày quốc items giá trị

Trang chủ: http://mu-dongphuong.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mudongphuong2021

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Đông Phương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 31/07/2022 (15h) - Open Beta: 03/08/2022 (13h)