Mu Mới ra, MUFPT2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - Reset Chậm, Cày Tiền VNĐ
Mu Mới ra, MUFPT2003 - Season 2 Exp 100x - Drop 20% - Reset Chậm, Cày Tiền VNĐ

Trang chủ: https://mufpt2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/waokfd099

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Tình Yêu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 20%

Alpha Test: 05/10/2023 (13h) - Open Beta: 08/10/2023 (13h)