Mu Mới ra, MUFPT2003 - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - Free - Cày Cuốc - Reset Chậm
Mu Mới ra, MUFPT2003 - Season 6 Exp 30x - Drop 20% - Free - Cày Cuốc - Reset Chậm

Trang chủ: https://mufpt2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/cykdvs695

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tình Yêu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 20%

Alpha Test: 09/04/2024 (13h) - Open Beta: 14/04/2024 (19h)