Mu Mới ra, MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc
Mu Mới ra, MUFPT2003 SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 20% - Máy chủ miễn phí, Cày Cuốc

Trang chủ: https://mufpt2003.com/

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/sojvvq682

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 20%

Alpha Test: 15/06/2024 (13h) - Open Beta: 25/06/2024 (13h)