Mu Mới ra, MuhanoiSS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Sever Free Giải Trí
Mu Mới ra, MuhanoiSS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 80% - Sever Free Giải Trí

Trang chủ: https://dv.muss6hanoi.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/102238275559156

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Đế Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 80%

Alpha Test: 10/05/2024 (10h) - Open Beta: 10/05/2024 (10h)