Mu Mới ra, Muhanoi-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Muhanoi-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc, Custom Đồ Mới

Trang chủ: http://muhanoi-s6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61551089036562

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hỏa Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 12/09/2023 (10h) - Open Beta: 13/09/2023 (13h)