Mu Mới ra, Mu-Hảo Hảo - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - free custom
Mu Mới ra, Mu-Hảo Hảo - Season 6 Exp 9999x - Drop 98% - free custom

Trang chủ: https://mu-haohao.online/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/814439933271139

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Tôm Chua Cay

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 98%

Alpha Test: 31/08/2022 (8h) - Open Beta: 02/09/2022 (19h)