Mu Mới ra, Muhnx-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới
Mu Mới ra, Muhnx-ss6 - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Free Cày Cuốc,Custom Đồ Mới

Trang chủ: https://muhnx-ss6.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxss6.9

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quỷ Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 18/10/2023 (10h) - Open Beta: 19/10/2023 (13h)