Mu Mới ra, MU-THOIDAI - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Lối chơi cày quốc không mốc nạp
Mu Mới ra, MU-THOIDAI - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Lối chơi cày quốc không mốc nạp

Trang chủ: https://muthoidaiss63.wixsite.com/8888

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100084695747323

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Thoidaimu

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 13/08/2023 (13h) - Open Beta: 18/08/2023 (13h)